Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Proshine - Ứng Dụng Bot Pokemon Revolution Online


   Sau đây mình sẽ chia sẻ bản bot Proshine vẫn còn hoạt động để auto Pokemon Revolution Online.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Cheat Table FIFA

Hướng Dẫn Sử Dụng Cheat Table dành cho FIFA bản quyền trong chế độ Career Mode.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Hướng Dẫn Đổi Ngôn Ngữ Tiếng Việt Trên Máy Chủ Thử Nghiệm PBE

Vì khá nhiều bạn hỏi cái vấn đề Đổi Ngôn Ngữ Tiếng Việt Trên Máy Chủ Thử Nghiệm PBE nên mình quyết định làm hướng dẫn dù nó còn khá nhiều lỗi liên quan đến tiếng Việt phát sinh và Riot Games cũng chưa có bản ngôn ngữ tiếng Việt chính thức nào trên máy chủ thử nghiệm cả.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Hướng Dẫn Cài Đặt Đấu Trường Chân Lý Trên Bluestacks

Hướng dẫn cài đặt Đấu Trường Chân Lý (Teamfight Tactics Mobile) trên giả lập Bluestacks.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Hướng Dẫn Mod Liên Minh Huyền Thoại Bằng Fantome

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn Mod bằng Fantome cho Liên Minh Huyền Thoại.