Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Cheat Table FIFA

Hướng Dẫn Sử Dụng Cheat Table dành cho FIFA bản quyền trong chế độ Career Mode.

YÊU CẦU

- Máy cài Cheat Engine 6.8.1.
- Bạn phải sử dụng FIFA bản quyền, FIFA thuốc gần như không có tác dụng.
- Các bạn xem video để được hướng dẫn chi tiết hơn.


DOWNLOAD CHEAT ENGINE 6.8.1
DOWNLOAD FIFA 20 CHEAT TABLE