Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Hướng Dẫn Cài Đặt Đấu Trường Chân Lý Trên Bluestacks

Hướng dẫn cài đặt Đấu Trường Chân Lý (Teamfight Tactics Mobile) trên giả lập Bluestacks.

YÊU CẦU

- Máy tính bạn cần chạy hệ điều hành 64bit.
- Máy đã bật công nghệ ảo hóa để chạy giả lập, nếu bạn đã cài Bluestacks chạy mấy game khác được trước đó tức là đã bật.
- Xem video dưới đây để thực hiện cài đặt nếu bạn chưa biết:


Bluestacks DOWNLOAD

TFT APK DOWNLOAD