Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Proshine - Ứng Dụng Bot Pokemon Revolution Online


   Sau đây mình sẽ chia sẻ bản bot Proshine vẫn còn hoạt động để auto Pokemon Revolution Online.

LƯU Ý

- Đã là bot thì dễ bị ăn ban(khóa tài khoản) và còn lan cả sang ip acc chính, lưu ý trước khi sử dụng.
- Scripts và hướng dẫn các bạn có thể google Proshine.

DOWNLOAD