Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Hướng Dẫn Lấy TM96 - Thief

 Hướng Dẫn Lấy TM96 - Thief Pokemon Revolution Online.
Hướng Dẫn Lấy TM96 - Thief

TM96 - Thief

 Đầu tiên các bạn tiến hành đi lên tầng 6 của Celadon Mart,nói chuyện với NPC Thief để nhận nhiệm vụ,hắn sẽ yêu cầu bạn tìm cho hắn 3 đồ vật.
 Bạn lấy đồ vật đầu tiên ở giá sách tầng 4.
 Đồ vật thứ 2 ở giá hàng tầng 2.
 Đồ vật thứ 3 ở ghế Sofa tầng 1
 Tiếp đó các bạn quay lại tầng 6 để trả nhiệm vụ.Sau đó bạn có thể mua TM96 - Thief từ hắn với giá 7,500 Poke$.
  Nếu còn chỗ nào thắc mắc,bạn có thể xem video và đẻ lại bình luận tại đây.