Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Hướng Dẫn Đăng Ký,Download Và Cài Đặt Pokemon Revolution Online

Hướng Dẫn Đăng Ký,Download,Cài Đặt Và Tạo Nhân Vật Pokemon Revolution Online Dành Cho Những Bạn Mới và Bắt Đầu Chơi.
Hướng Dẫn Đăng Ký,Download,Cài Đặt Và Tạo Nhân Vật Pokemon Revolution Online

Thông Tin

- Trang Chủ: https://pokemonrevolution.net/
- Đăng Ký: https://pokemonrevolution.net/register
- Download: https://pokemonrevolution.net/download
- Nhóm Hỗ Trợ: https://www.facebook.com/groups/607887706632977/
- Lưu ý:
+ Hiện tại có 2 Server và các bạn nên chọn server Gold vì ít pro dễ chơi hơn.
+ Máy chủ thường bảo trì 2 lần vào ~5h chiều và ~10h sáng.
+ Ngoài phiên bản trên Windows thì có cả phiên bản trên Linux,Mac và Android.

Hướng Dẫn